Mời cả nhà tham khảo thiết kế nội thất văn phòng làm việc của Bluebeam Software - Pasadena Offices.

bluebeam 02

bluebeam 03

bluebeam 04

bluebeam 05

bluebeam 06

bluebeam 07

bluebeam 08

bluebeam 09

bluebeam 10

bluebeam 11

bluebeam 12

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Officesnapshot)