Xưởng sửa chữa tàu lửa được hô biến thành một nhà hàng... đẹp, độc, lạ...Ước gì được một lần ngồi ăn tối ổ đây thử nhỉ!

 

meat-west 260915 01

 

meat-west 260915 02

meat-west 260915 03

meat-west 260915 04

meat-west 260915 05

meat-west 260915 06

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Contemporist)