Iponweb Company Office - một văn phòng làm việc với sự kết hợp độc đáo giữa hai tông màu trắng và đen.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

14

15

16

17

18

19

20

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Archdaily)