Cửa hàng Shinola được thiết kế theo phong cách công nghiệp.

thiet ke noi that shop beldecor vn 170217 1

thiet ke noi that shop beldecor vn 170217 2

thiet ke noi that shop beldecor vn 170217 3

thiet ke noi that shop beldecor vn 170217 4

thiet ke noi that shop beldecor vn 170217 5

thiet ke noi that shop beldecor vn 170217 6

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)