Nhà hàng CRACK được thiết kế với ý tưởng về hình ảnh của một con gà nhỏ cố gắng phá vỡ vỏ trứng để nhìn thế giới bên ngoài.

thiet ke noi that shop beldecor vn 170213 1

thiet ke noi that shop beldecor vn 170213 4

thiet ke noi that shop beldecor vn 170213 6

thiet ke noi that shop beldecor vn 170213 7

thiet ke noi that shop beldecor vn 170213 8

thiet ke noi that shop beldecor vn 170213 11

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)