Huys Europa - một văn phòng được cải tạo lại theo tông trắng đen, đơn giản nhưng rất hiện đại.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Cargocollective)