Scandinavian 1 

Một vài mẫu căn hộ thiết kế theo phong cách Scandinavian rất trẻ trung, hiện đại và độc đáo.

Scandinavian 1

Scandinavian 15

Scandinavian 16

Scandinavian 17

Scandinavian 18

Scandinavian 19

Scandinavian 20

Scandinavian 21

Scandinavian 22

Scandinavian 23

Scandinavian 24

Scandinavian 26

Scandinavian 27

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Home Designing)