apartment 210915 01

Nhà thiết kế Glenn Medioni gần đây đã hoàn thành việc cải tạo một căn hộ ở Paris cho một người cha độc thân sống với con trai nhỏ của mình.

apartment 210915 02

apartment 210915 03

apartment 210915 04

apartment 210915 05

apartment 210915 06

apartment 210915 07

apartment 210915 08

apartment 210915 09

apartment 210915 10

apartment 210915 11

apartment 210915 12

apartment 210915 13

apartment 210915 14

apartment 210915 15

apartment 210915 16

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Contemporist)