Starbucks store nổi bật với khung sắt xanh lá hiện đại - cá tính.

thiet ke noi that beldecor vn 170113 shop 1

thiet ke noi that beldecor vn 170113 shop 2

thiet ke noi that beldecor vn 170113 shop 3

thiet ke noi that beldecor vn 170113 shop 4

thiet ke noi that beldecor vn 170113 shop 5

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)