Với đặc điểm trần thấp, nhưng không gian sống của ngôi nhà này không hề tù túng.

thiet ke noi that beldecor vn 170111 home 1

thiet ke noi that beldecor vn 170111 home 3

thiet ke noi that beldecor vn 170111 home 5

thiet ke noi that beldecor vn 170111 home 6

thiet ke noi that beldecor vn 170111 home 7

thiet ke noi that beldecor vn 170111 home 8

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Archdaily)