Houndstooth Coffee với điểm nhấn là sự sắp đặt của những song gỗ.

thiet ke noi that beldecor vn 170106 shop 1

thiet ke noi that beldecor vn 170106 shop 2

thiet ke noi that beldecor vn 170106 shop 3

thiet ke noi that beldecor vn 170106 shop 6

thiet ke noi that beldecor vn 170106 shop 9

thiet ke noi that beldecor vn 170106 shop 10

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)