Căn hộ hiện đại với tông trắng xám.

thiet ke noi that beldecor vn 170105 home 1

thiet ke noi that beldecor vn 170105 home 3

thiet ke noi that beldecor vn 170105 home 4

thiet ke noi that beldecor vn 170105 home 5

thiet ke noi that beldecor vn 170105 home 6

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Homeadore)