Văn phòng Spotless, không gian làm việc với cá tính riêng.

thiet ke noi that beldecor vn 170105 office 1

thiet ke noi that beldecor vn 170105 office 2

thiet ke noi that beldecor vn 170105 office 3

thiet ke noi that beldecor vn 170105 office 4

thiet ke noi that beldecor vn 170105 office 5

thiet ke noi that beldecor vn 170105 office 6

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)