Ballers Sports Cafe, không gian cà phê dành cho những ai yêu thể thao.

thiet ke noi that beldecor vn 170103 shop 1

thiet ke noi that beldecor vn 170103 shop 2

thiet ke noi that beldecor vn 170103 shop 3

thiet ke noi that beldecor vn 170103 shop 4

thiet ke noi that beldecor vn 170103 shop 6

thiet ke noi that beldecor vn 170103 shop 9

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)