Cà phê & nhà hàng Lani Bakery với không gian nội thất trong sáng.

thiet ke noi that beldecor vn 161229 coffee 1

thiet ke noi that beldecor vn 161229 coffee 2

thiet ke noi that beldecor vn 161229 coffee 3

thiet ke noi that beldecor vn 161229 coffee 4

thiet ke noi that beldecor vn 161229 coffee 5

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)