Văn phòng Tastemade Brasil, không gian vô cùng sáng tạo cho đội ngũ nhân viên được làm việc tại đây.

thiet ke noi that beldecor vn 161228 office 1

thiet ke noi that beldecor vn 161228 office 3

thiet ke noi that beldecor vn 161228 office 5

thiet ke noi that beldecor vn 161228 office 14

thiet ke noi that beldecor vn 161228 office 18

thiet ke noi that beldecor vn 161228 office 21

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)