Không gian sống hiện đại - trong sáng.

thiet ke noi that beldecor vn 161227 home 1

thiet ke noi that beldecor vn 161227 home 2

thiet ke noi that beldecor vn 161227 home 4

thiet ke noi that beldecor vn 161227 home 7

thiet ke noi that beldecor vn 161227 home 9

thiet ke noi that beldecor vn 161227 home 10

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Homeadore)