Căn hộ gác mái tông trắng cá tính.

thiet ke noi that beldecor vn 161226 home 1

thiet ke noi that beldecor vn 161226 home 2

thiet ke noi that beldecor vn 161226 home 3

thiet ke noi that beldecor vn 161226 home 8

thiet ke noi that beldecor vn 161226 home 9

thiet ke noi that beldecor vn 161226 home 12

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Home-designing)