Samsung Galaxy Cottage, văn phòng làm việc được thiết kế với phong cách hiện đại, sáng tạo.

thiet ke noi that beldecor vn 161226 office 1

thiet ke noi that beldecor vn 161226 office 2

thiet ke noi that beldecor vn 161226 office 4

thiet ke noi that beldecor vn 161226 office 7

thiet ke noi that beldecor vn 161226 office 8

thiet ke noi that beldecor vn 161226 office 10

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)