Không gian nội thất kết hợp giữa hiện đại và cổ điển.

thiet ke noi that beldecor vn 161221 office 1

thiet ke noi that beldecor vn 161221 office 3

thiet ke noi that beldecor vn 161221 office 4

thiet ke noi that beldecor vn 161221 office 5

thiet ke noi that beldecor vn 161221 office 6

thiet ke noi that beldecor vn 161221 office 7

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)