Không gian gác mái với thiết kế độc lạ.

thiet ke noi that beldecor vn 161216 home 1

thiet ke noi that beldecor vn 161216 home 2

thiet ke noi that beldecor vn 161216 home 4

thiet ke noi that beldecor vn 161216 home 6

thiet ke noi that beldecor vn 161216 home 7

thiet ke noi that beldecor vn 161216 home 8

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Homeadore)