Chips Republic café, thiết kế trần ấn tượng với hình lạp thể.

thiet ke noi that beldecor vn 161212 shop 1

thiet ke noi that beldecor vn 161212 shop 2

thiet ke noi that beldecor vn 161212 shop 3

thiet ke noi that beldecor vn 161212 shop 4

thiet ke noi that beldecor vn 161212 shop 5

thiet ke noi that beldecor vn 161212 shop 6

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)