Tông tối với duy nhất mảng nhấn đỏ gạch cho không gian sống của bạn thêm nổi bật.

thiet ke noi that beldecor vn 161209 home 1

thiet ke noi that beldecor vn 161209 home 3

thiet ke noi that beldecor vn 161209 home 5

thiet ke noi that beldecor vn 161209 home 8

thiet ke noi that beldecor vn 161209 home 9

thiet ke noi that beldecor vn 161209 home 11

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Archdaily)