Không gian sống kết hợp giữa xưa và nay.

thiet ke noi that beldecor vn 161207 home 1

thiet ke noi that beldecor vn 161207 home 2

thiet ke noi that beldecor vn 161207 home 5

thiet ke noi that beldecor vn 161207 home 7

thiet ke noi that beldecor vn 161207 home 8

thiet ke noi that beldecor vn 161207 home 11

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Archdaily)