Passo Novita, nhà hàng được thiết kế nội thất sang trọng.

thiet ke noi that beldecor vn 161207 shop 1

thiet ke noi that beldecor vn 161207 shop 2

thiet ke noi that beldecor vn 161207 shop 3

thiet ke noi that beldecor vn 161207 shop 5

thiet ke noi that beldecor vn 161207 shop 6

thiet ke noi that beldecor vn 161207 shop 8

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)