Handmade Burger Co, sắc màu với vật liệu tái chế và phong cách công nghiệp.

thiet ke noi that beldecor vn 161130 1 1

thiet ke noi that beldecor vn 161130 1 2

thiet ke noi that beldecor vn 161130 1 4

thiet ke noi that beldecor vn 161130 1 6

thiet ke noi that beldecor vn 161130 1 13

thiet ke noi that beldecor vn 161130 1 14

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)