Kitchen Loft, không gian nhà hàng hiện đại với tông vàng rực rỡ.

thiet ke noi that beldecor vn 161129 1 1

thiet ke noi that beldecor vn 161129 1 2

thiet ke noi that beldecor vn 161129 1 4

thiet ke noi that beldecor vn 161129 1 5

thiet ke noi that beldecor vn 161129 1 6

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)