Shinagawa Highball Bar với cổng vào được thiết kế ấn tượng.

thiet ke noi that beldecor vn 161125 1 1

thiet ke noi that beldecor vn 161125 1 2

thiet ke noi that beldecor vn 161125 1 6

thiet ke noi that beldecor vn 161125 1 7

thiet ke noi that beldecor vn 161125 1 8

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)