Căn hộ sử dụng tông nhấn đỏ hồng hiện đại.

thiet ke noi that beldecor vn 161122 2 20

thiet ke noi that beldecor vn 161122 2 2

thiet ke noi that beldecor vn 161122 2 6

thiet ke noi that beldecor vn 161122 2 13

thiet ke noi that beldecor vn 161122 2 14

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Homedsgn)