Cửa hàng mắt kính với thiết kế tông trắng đen ấn tượng.

thiet ke noi that beldecor vn 161118 1 1

thiet ke noi that beldecor vn 161118 1 2

thiet ke noi that beldecor vn 161118 1 3

thiet ke noi that beldecor vn 161118 1 4

thiet ke noi that beldecor vn 161118 1 5

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)