Paras Cafe với tông xanh - trắng ấn tượng, được thiết kế bởi The Swimming Pool Studio.

thiet-ke-noi-that-beldecor-1609271 1

thiet-ke-noi-that-beldecor-1609271 2

thiet-ke-noi-that-beldecor-1609271 3

thiet-ke-noi-that-beldecor-1609271 4

thiet-ke-noi-that-beldecor-1609271 5

thiet-ke-noi-that-beldecor-1609271 6

thiet-ke-noi-that-beldecor-1609271 7

thiet-ke-noi-that-beldecor-1609271 8

thiet-ke-noi-that-beldecor-1609271 9

>> Thiết kế nội thất Bel Decor

>> Thiết kế nội thất căn hộ

>> Thiết kế nội thất biệt thự

>> Thiết kế nội thất văn phòng

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)