Nội thất văn phòng hiện đại, được thiết kế bởi Associated Space Design.
Không gian làm việc mà thưởng thức như vậy thì thật là thích nhỉ!

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 1

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 2

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 3

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 4

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 5

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 6

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 7

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 8

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 9

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 10

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 11

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 12

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 13

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 15

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 16

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 17

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 18

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 19

thiet-ke-noi-that-van-phong-beldecor-vn-160908 20

>> Thiết kế nội thất Bel Decor

>> Thiết kế nội thất căn hộ

>> Thiết kế nội thất biệt thự

>> Thiết kế nội thất văn phòng

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)