Nội thất cực chất tại Bisma Eight, được thiết kế bởi FUUR Associates.

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 1

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 2

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 5

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 6

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 7

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 8

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 9

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 10

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 11

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 12

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 41

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 40

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 39

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 38

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 37

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 35

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 33

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 31

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 29

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 27

thiet-ke-noi-that-khach-san-beldecor-vn-160907 26

>> Thiết kế nội thất Bel Decor

>> Thiết kế nội thất căn hộ

>> Thiết kế nội thất biệt thự

>> Thiết kế nội thất văn phòng

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Archdaily)