Những song ngang trần góp phần làm điểm nhấn cho thiết kế nội thất căn hộ hiện đại.

 

thiet-ke-noi-that-can-ho-beldecor-vn-1609052 1

thiet-ke-noi-that-can-ho-beldecor-vn-1609052 2

thiet-ke-noi-that-can-ho-beldecor-vn-1609052 3

thiet-ke-noi-that-can-ho-beldecor-vn-1609052 4

thiet-ke-noi-that-can-ho-beldecor-vn-1609052 5

thiet-ke-noi-that-can-ho-beldecor-vn-1609052 6

thiet-ke-noi-that-can-ho-beldecor-vn-1609052 7

thiet-ke-noi-that-can-ho-beldecor-vn-1609052 8

thiet-ke-noi-that-can-ho-beldecor-vn-1609052 9

thiet-ke-noi-that-can-ho-beldecor-vn-1609052 10

thiet-ke-noi-that-can-ho-beldecor-vn-1609052 12

thiet-ke-noi-that-can-ho-beldecor-vn-1609052 11

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Archdaily)