Căn hộ này là dự án được thiết kế dưới bàn tay tài tình của Studio ro+ca tại Rio de Janeiro, Brazil.
Thiet-ke-noi-that-BelDecor-vn-RF-House-01-850x567
Thiet-ke-noi-that-BelDecor-vn-RF-House-02-850x1275
Thiet-ke-noi-that-BelDecor-vn-RF-House-03-850x566
Thiet-ke-noi-that-BelDecor-vn-RF-House-04-850x567
Thiet-ke-noi-that-BelDecor-vn-RF-House-05-850x1275
Thiet-ke-noi-that-BelDecor-vn-RF-House-06-850x1275
Thiet-ke-noi-that-BelDecor-vn-RF-House-07-850x1275
Thiet-ke-noi-that-BelDecor-vn-RF-House-08-850x567
Thiet-ke-noi-that-BelDecor-vn-RF-House-09-850x567
Thiet-ke-noi-that-BelDecor-vn-RF-House-12-850x566
Thiet-ke-noi-that-BelDecor-vn-RF-House-10-850x1275
Thiet-ke-noi-that-BelDecor-vn-RF-House-13-850x567
Thiet-ke-noi-that-BelDecor-vn-RF-House-14-850x1275
Thiet-ke-noi-that-BelDecor-vn-RF-House-15-850x1275
Thiet-ke-noi-that-BelDecor-vn-RF-House-16-850x1275
Thiet-ke-noi-that-BelDecor-vn-RF-House-17-850x1275
Thiet-ke-noi-that-BelDecor-vn-RF-House-18-850x1275
Thiet-ke-noi-that-BelDecor-vn-RF-House-19-850x1275
 
Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Homedsgn)